Hem

Styrsö Nordgårds samfällighetsförening

Förvaltar samfälligheterna s:7, s:42-51, s:137-151 på Styrsö i Göteborgs södra skärgård inklusive därtill hörande vattenområde och mindre skär. Enligt våra stadgar skall förvaltningen leda till att samfälligheterna och eventuell avkastning av dessa används på lämpligaste sätt sett ur medlemmarnas synpunkter. Eventuell uttaxering skall grundas på de delägande fastigheternas andelar i respektive samfällighet.

ÅRSMÖTET 2020 SOM SKULLE VARIT I MAJ ÄR UPPSKJUTET TILLS VIDARE PGA CORONA !

Styrelse

Ulla Herlitz, ordförande

Peter Friberg, sekreterare

Kent Carlund, ledamot

Jan Kjellberg, ledamot

Ingemar Corell, ersättare

Henrik Bergdén, ersättare

Fastigheter

ÄR DIN FASTIGHET MED I STYRSÖ NORDGÅRD?

Det är Lantmäteriet som håller koll på alla samfälligheter. Vill du veta om din fastighet har del i Styrsö Nordgårds samfälligheter – och i så fall vilka och med vilka mantal – kan du gå in på Lantmäteriets hemsida lantmateriet.se. Logga in med ditt bankID under ”MIN FASTIGHET” och där finns alla uppgifter om din fastighet. Eller ring Lantmäteriet. Om fastigheten ingår i Styrsö Nordgård finns alla fastighetens andelar i samfälligheten och andra gemensamhetsanläggningar. Där finns både förteckning och kartor.

Årsmöte 2020 inställt

Årsmötet 2020 senareläggs pga pandemin. Förhoppningsvis kan årsmötet genomföras under 2021. Nuvarande styrelse fortsätter fram till nästa årsmöte. Mer info här på hemsidan i god tid, men läs vår årsberättelse för 2019 redan nu. Den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse kommer att presenteras på årsmötet.

Varmt välkomna till det kommande årsmötet!

Årsberättelse 2019 och stadgar 1989

Styrelsen har under 2019 haft tre styrelsemöten samt årsmöte som var i Öbergska Huset den 25 maj.

Styrelsen förvaltar föreningens samfälligheter. Intäkterna utgörs till övervägande del av arrenden för Lilla Mossekullen och mindre områden i Bravik och Maa samt uthyrning av stuga och barack i Bravik.

Största utgifterna under året har varit renoveringar av Braviksstugan som gjorts både invändigt och utvändigt, bla byte av tak. Detta pga av ny hyresgäst då Rolando Bygg&Betong med målarna Peter Olsson och Martin Johansson tog över 1 januari efter Peter Lindgrens Rörläggeri. Vidare har vi anlitat advokatfirman STYRKS för villkorsändring av det löpande 5 års-bostadsarrendet på Lilla Mossekullen. Vi har också bidragit med 10 000 kr till belysning genom Arbores, utmed vår samfällda stig Styrsö S:46. Ett initiativ av Styrsö Fastighetsägareföreningen.

Jan Kjellberg har varit föreningens ordförande under många år, men 2019 ville han avgå. Vi tackade Jan för tiden som ordförande och för att han stannade kvar i styrelsen som ledamot. På årsmötet valdes Ulla Herlitz till ny ordförande, annars inga nyheter under året beträffande styrelseledamöter.

Andra händelser: Vi har slutit avtal med Ellevio om några ledningsrätter samt ersättning för nedgrävning av elkablar, bla upp till Finkan i Arbores.

Under året har vi gått med i det lokala föreningsnätverket Styrsö i Samverkan med hemsida: styrsosamverkan.se.

Göteborgs stad har sålt tomt och stuga i Bravik. Styrsö kommunen köpt den av oss för ett mycket lågt belopp när de behövde området för allmänt hamnändamål. Vi har försökt påverka Göteborgs stad att låta den gå tillbaks till samfälligheten för att bli tillgänglig för allmänheten, men kommunen har trots det sålt den till marknadsmässigt pris, drygt 2 miljoner kr, till privat bruk.

Ett arbete har påbörjats att se över alla föreningens kontrakt, arrenden och samfälligheter. Bla har vi tagit ut en aktuell lista från Lantmäteriet över delägande fastigheter och uppdaterat Lantmäteriets offentliga uppgifter om samfällighetsföreningen.

Vi har valt att inte ha en kassör utan ekonomiadministrationen fungerar så att Jan Kjellberg attesterar fakturor och Ulla Herlitz verkställer betalningarna via föreningens internettjänst. Peter Friberg har skrivit protokoll och Kent Carlund har lett arbetet med renovering av Braviksstugan. Årets julbord för förtroendevalda med respektive organiserades av Ingemar Corell, och intogs på The Golden Days den 18 december.

Styrsö i maj 2020

STADGAR för Styrsö Nordgårds samfällighetsförening 1989-05-08

SLUT

Kontakta oss

  • ulla.herlitz@helasverige.se

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång